DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA ARSA VE PROJE DESTEĞİ

Projeler / Planlanan

İmar planında, özel proje alanları belirlenecek ve bu alanlar parsellenerek konut arsaları oluşturulacaktır. Oluşturulan arsalara belediyemiz tarafından ücretsiz Tip konut projeleri üretilecektir. Bu alanların alt yapıları tamamlanarak hızla yapılaşmaya açılacaktır. Bu arsaları almak isteyen vatandaşlarımızın gelir durumları resmi makamlarca tespit edilecek,  arsa tahsisi alan vatandaş en az iki yılda inşaata başlayıp beş yılda tamamlayacaktır. Hak sahibi tahsis edilen arsayı en az 10 yıl devir edemeyecektir.