AÇIK HAYVAN BARINAĞI

Projeler / Planlanan

Sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının alınarak her türlü tedavilerinin yapılacağı, tedavi sonrası işlemlerinin (işaretleme, kısırlaştırma, aşılama vb.) yapılması, barınmaları için uygun ortam hazırlanması, ısırık vakalarında, ısıran hayvanın kuduz olup olmadığını izleme açısından müşahede altına alınarak halk sağlığının korunması, ısırılan kişinin aşıya sevkinin yapılması, sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesi, rutin muayenelerinin ve aşılarının yapılması amacıyla açık hayvan barınağı kurulacaktır.