Misyonumuz

Kurumsal / Misyon

 Halkımızdan aldığımız destekle, Emirdağ'ımızın;

 Mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını en ileri düzeyde karşılamak, 

 Yaşam kalitesini yükseltmek,

 Tarihi ve kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak,

 ‘Her yaştaki gençlerine’ çevre ve doğa bilincini aşılamak

 Sürekli değişime liderlik etmek

  İÇİN VARIZ. 

Açıklama: 

Belediyeler kamu yönetiminin yerel anlamda örgütlenmesi olduğuna göre, belediyelerin en büyük varlık nedenlerinden biri de ilçe halkına hizmet sunmaktır. Bunu yaparken de mevzuatın izin verdiği düzeyde, ilçe halkıyla birlikte ve diğer kamu ve özel kurum kuruluşların da yardımıyla en iyi, en verimli şekilde hareket etmek önem arz etmektedir. İlçe halkına sunulacak hizmetlerin de; hem Emirdağ ilçesinin her yönden gelişmesini hem de Emirdağ’da yaşayanların yaşam seviyelerini daha ilerilere taşıyarak örnek gösterilen bir ilçede yaşamasını sağlayacak hizmetler olması üzerinde durulmuş ve misyonumuz bu amaçlar doğrultusunda oluşturulmuştur.