SANAYİ SİTESİ YENİLEME VE GENİŞLEME ÇALIŞMALARI

Projeler / Planlanan

İlçemizin mevcut sanayi sitesi yenileme ve genişleme çalışmaları ile hizmetin kalitesi yükseltilecek ve vasıfları genişletilecektir. Yeni iş sahaları açılması ile bölge istihdamına da katkı sağlanması beklenmektedir.