Çırkın Nüfus Sayımı 1

NEVAHİ-İ BARÇIN’A BAĞLI, MUSLUCALI AŞİRETİ ÇIRKIN KÖYÜ 1831 TARİHLİ NUFÜS SAYIMIDIR (1/6)


1)    Orta boylu, kara sakallı,  otuz yaşında Başoğlu Molla Davud. Biraderi yirmibeş yaşında kara bıyıklı İsmail.
2)    Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında Fakı oğlu Ali Bazban-ı Emin. Oğlu ondokuz yaşında, ter bıyıklı Mehmed. Diğer oğlu altı yaşında İbrahim,
3)    Uzun boylu, kara sakallı, kumral bıyıklı, otuz yaşında Hacı Hasan oğlu Ömer bin Halil. Biraderi yirmi yaşında az bıyıklı Hasan.
4)    Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında Tahmaz oğlu Ali. Oğlu on yaşında Mehmed,
5)    Orta boylu, kara bıyıklı, yirmibeş yaşında, Kara Hasan oğlu Mustafa. Oğlu üç yaşında İsmail. Diğer oğlu bir yaşında Hasan.
6)    Orta boylu, kumral bıyıklı, otuz yaşında Hallaç oğlu Memili bin Osman. Biraderi yirmi yaşında, ter bıyıklı Mehmed. Diğer biraderi sekiz yaşında Mustafa. Diğer biraderi beş yaşında Ömer. Diğer biraderi iki yaşında Ebubekir.
7)    Uzun boylu, kara bıyıklı, yirmibeş yaşında Osman Ağa’nın oğlu Hüseyin. Biraderi ter bıyıklı, yirmi yaşında İsmail.
8)    Uzun boylu, kara sakallı, otuz yaşında Kalanderoğlu Kalender bin Abdullah. Oğlu üç yaşında Abdullah.
9)    Orta boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Pandi Kethüda bin Hasan. Oğlu yirmibeş yaşında, kara bıyıklı Ali.
10)    Uzun boylu, ter bıyıklı, yirmi yaşında Hacı İsmail bin İbrahim. Biraderi on yaşında İsa,
11)    Uzun boylu, aksakallı, altmışbeş yaşında Dayıoğlu Alişir bin Bekdaş. Oğlu onaltı yaşında Cafer. Diğer oğlu onüç yaşında İsmail. Diğer oğlu sekiz yaşında Musa. Diğer oğlu altı yaşında Bektaş.
12)    Orta boylu, kumral kara sakallı, kırk yaşında, Nasuh oğlu Ömer bin İbrahim. Oğlu on yaşında Yusuf. Diğer oğlu üç yaşında Nasuh. Diğer oğlu iki yaşında Osman.
13)    Uzun boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Nasuh oğlu Hacı Halil bin İbrahim. Oğlu altı yaşında Mehmed. Diğer oğlu altı aylık Ali.
14)    Uzun boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Hacı Murtaza oğlu Abidin. Oğlu yirmi yaşında ter bıyıklı Abdullah. Diğer oğlu onbeş yaşında Süley-man. Diğer oğlu oniki yaşında Ahmed. Diğer oğlu beş yaşında Hasan. Hafidi üç aylık Ali.
15)    Orta boylu, köse sakallı, otuzbeş yaşında Köle oğlu Mehmed Ali bin Mustafa. Oğlu altı yaşında Mustafa.
16)    Orta boylu, kır sakallı, ellialtı yaşında Hüseyin oğlu İbrahim. Oğlu beş yaşında Ahmed.
17)    Orta boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Fellah oğlu Halil bin Ali. Oğlu altı yaşında Ali. Diğer oğlu altı aylık Veli.
18)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Hacı Ahmed oğlu Halil. Oğlu onaltı yaşında Osman. Diğer oğlu on yaşında Süleyman. Diğer oğlu sekiz yaşında Mehmed. Diğer oğlu beş yaşında İbrahim.
19)    Orta boylu, kır sakallı, kırk yaşında Fellah Ali oğlu Mustafa. Oğlu dört yaşında Ali. Diğer oğlu altı aylık Ahmed. Biraderi kara bıyıklı, yirmibeş yaşında İsmail. Oğlu bir yaşında İbrahim.
20)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Durmuş Ali oğlu Alican. Oğlu dört yaşında Ali.