Cuma, 19 Temmuz 2019

Çırkın Nüfus Sayımı 2

NEVAHİ-İ BARÇIN’A BAĞLI, MUSLUCALI AŞİRETİ ÇIRKIN KÖYÜ  1831 TARİHLİ NÜFUS SAYIMIDIR (2/6)


21)    Orta boylu, kara sakallı, otuzbeş yaşında Hacı Ahmed oğlu İsmail. Oğlu iki yaşında Hasan.
22)    Orta boylu, kumral sakallı, otuzaltı yaşında Alibey oğlu Molla Yusuf. Oğlu sekiz yaşında Süleyman. Diğer oğlu dört yaşında Osman. Diğer oğlu iki yaşında Mehmed. Diğer oğlu bir yaşında Hüseyin.
23)    Uzun boylu, aksakallı, altmışbeş yaşında Havva oğlu Mustafa bin Yakub. Oğlu yirmibeş yaşında, kara bıyıklı Hüseyin. Diğer oğlu yirmiiki yaşında, kumral bıyıklı Yakub. Diğer oğlu on yaşında Halil. Hafidi bir yaşında İsa bin Hüseyin.
24)    Orta boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında İdris oğlu Ali. Biraderi oğlu on yaşında Ali.
25)    Orta boylu, aksakallı, altmış yaşında Hızır oğlu Ali. Oğlu oniki yaşında Mehmed.
26)    Orta boylu, kır sakallı, kırkbeş yaşında Hacı Ahmed oğlu Musa. Oğlu üç yaşında Ahmed.
27)    Kısa boylu, kır sakallı, kırkbeş yaşında (-)oğlu Halil bin Musa. Oğlu altı yaşında Mehmed.
28)    Orta boylu, kumral sakallı, otuzaltı yaşında Bacak oğlu Hüseyin bin Hasan. Oğlu altı yaşında Mustafa. Diğer oğlu iki yaşında Osman.
29)    Uzun boylu, köse sakallı, kırk yaşında Tahmaz oğlu Veli. Oğlu altı yaşında Süleyman. Müteveffa Eymirze oğlu Battal’ın eytamı on yaşında Mustafa.
30)    Orta boylu, köse sakallı, otuzaltı yaşında Malak oğlu Kel Mehmed bin Mustafa. Oğlu bir yaşında Mustafa.
31)    Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında Hacı Bekir oğlu Ali. Oğlu on yaşında Ebubekir.
32)    Orta boylu, kara sakallı, kırkbeş yaşında Hacı Bekir oğlu Hacı Hasan. Oğlu beş yaşında Mustafa. Diğer oğlu iki yaşında Abdullah.
33)    Uzun boylu, aksakallı, ellialtı yaşında Giriz oğlu Ömer bin Hüseyin. Oğlu kara bıyıklı, yirmi yaşında İbrahim. Diğer oğlu onsekiz yaşında Hüseyin. Diğer oğlu onaltı yaşında İsmail. Diğer oğlu ondört yaşında Osman. Diğer oğlu üç yaşında Ahmed.
34)    Orta boylu, kır sakallı, kırksekiz yaşında Nasuh oğlu Şahin. Oğlu onbir yaşında Halil. Diğer oğlu yedi yaşında İsmail. Diğer oğlu altı yaşında Ali. Diğer oğlu dört yaşında Şahin. Diğer oğlu bir yaşında Osman.
35)    Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında Nimet oğlu Ahmed. Oğlu yirmi yaşında ter bıyıklı Ali. Diğer oğlu oniki yaşında Mustafa. Diğer oğlu sekiz yaşında Osman. Diğer oğlu oniki yaşında Numan.
36)    Uzun boylu, aksakallı, altmış yaşında Hacı Bekir oğlu Halil. Oğlu onyedi yaşında İbrahim,
37)    Orta boylu, köse sakallı, kırk yaşında Mahmud oğlu Kadir. Oğlu üç yaşında Mehmed. Diğer oğlu bir yaşında Mustafa.
38)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Eymirze Yusuf bin Kadir. Oğlu onaltı yaşında Halil. Diğer oğlu yedi yaşında Ahmed. Diğer oğlu beş yaşında İsmail.
39)    Orta boylu, kumral bıyıklı, otuz yaşında Hartık oğlu Ali bin Halil. Biraderi yirmiiki yaşında az bıyıklı İbrahim. Diğer biraderi onaltı yaşında Mehmed.