Cuma, 19 Temmuz 2019

Çırkın Nüfus Sayımı 3

NEVAHİ-İ BARÇIN’A BAĞLI, MUSLUCALI AŞİRETİ ÇIRKIN KÖYÜ  1831 TARİHLİ NÜFUS SAYIMIDIR (3/6)

40)    Orta boylu, kır sakallı, elliüç yaşında Eymirze oğlu Ali bin Battal. Oğlu onyedi yaşında İbrahim. Diğer oğlu oniki yaşında Halil. Diğer oğlu on yaşında Mehmed. Diğer oğlu yedi yaşında Mustafa.
41)    Orta boylu, kumral sakallı, otuz yaşında Eymirze oğlu dilsiz İsmail bin Kadir. Biraderi oniki yaşında Çıldır.
42)    Uzun boylu, kara sakallı, kırk yaşında Hacı Hasan oğlu Hüseyin. Oğlu on yaşında İsa. Diğer oğlu dört yaşında Süleyman.
43)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Nasuh oğlu İbili. Oğlu onüç yaşında Mehmed. Diğer oğlu altı yaşında Mustafa.
44)    Orta boylu, aksakallı, altmış yaşında Bıdık Hasan bin Abdullah. Oğlu otuzbeş yaşında sarı bıyıklı Mehmed. Diğer oğlu kumral bıyıklı otuz yaşında Abdullah. Diğer oğlu sekiz yaşında Mustafa.
45)    Uzun boylu, kara sakallı, elli yaşında fek Veli oğlu Abdullah. Oğlu on yaşında Ahmed. Diğer oğlu altı yaşında Ali.
46)    Uzun boylu, kara sakallı, kırkbeş yaşında Fellah Ali oğlu Osman. Oğlu altı yaşında Musa. Diğer oğlu altı aylık Mehmed.
47)    Uzun boylu, kara sakallı, kırk yaşında Urfalı oğlu Süleyman bin Ebubekir.
48)    Kısa boylu, kumral sakallı, kırkbeş yaşında Çorlulu Memiş bin Memiş. Oğlu ondört yaşında İsa. Diğer oğlu üç yaşında Musa. Diğer oğlu bir yaşında Hasan.
49)    Uzun boylu, kara sakallı, otuzaltı yaşında Bulduk oğlu Veli bin Halil. Biraderi yirmibeş yaşında, kara bıyıklı Ali. Diğer biraderi onaltı yaşında Yusuf .
50)    Uzun boylu, kara sakallı, ellibeş yaşında Hasan bin Mehmed. Oğlu kara bıyıklı yirmi yaşında Mehmed.
51)    Uzun boylu, kır sakallı, kırkbeş yaşında Vahab oğlu İsmail. Oğlu ter bıyıklı onyedi yaşında Musa. Diğer oğlu ondört yaşında İsa. Diğer oğlu on yaşında Veli. Diğer oğlu altı yaşında Ali. Diğer oğlu üç yaşında Meh-med. Diğer oğlu iki yaşında Ahmed.
52)    Orta boylu, kara bıyıkl,ı yirmibeş yaşında Cork Hasan oğlu Hüseyin. Oğlu bir yaşında Hasan. Emeksiz oğulları on yaşında Mehmed Ali. Biraderi sekiz yaşında Hüseyin. Diğer biraderi iki yaşında Ali ibni Ali.
53)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Gökşen oğlu Deli Ali. Oğlu altı yaşında Mustafa. Diğer oğlu bir yaşında Musa. Biraderi yirmibeş yaşın-da kara bıyıklı Hüseyin. Oğlu bir yaşında Memiş.
54)    Uzun boylu, aksakallı, altmış yaşında Azizoğlu İsmail. Oğlu dört yaşında Mustafa. Biraderi elli yaşında kara sakallı Mehmed. Diğer biraderi kumral sakallı, otuzaltı yaşında Hüseyin. Diğer biraderi otuz yaşında, kara sakallı Mustafa.
55)    Orta boylu, kara bıyıklı, otuz yaşında Kör Ömer oğlu Hasan. Oğlu iki yaşında Yusuf. Biraderi yirmi yaşında kumral bıyıklı Veli.
56)    Orta boylu, ter bıyıklı, onaltı yaşında Fellah oğlu İsa bin Mehmed.
57)    Uzun boylu, kır sakallı, ellialtı yaşında Camgöz oğlu Kara Hasan bin Osman. Oğlu üç yaşında Hüseyin.
58)    Orta boylu, kara sakallı, otuzaltı yaşında Arab oğlu Ali bin İsa. Biraderi yirmiiki yaşında kara bıyıklı Musa. Diğer biraderi onbeş yaşında Mehmed.
59)    Uzun boylu, sarı sakallı, kırk yaşında Börk Veli oğlu Hacı Mustafa. Oğlu altı aylık Veli.