Cumartesi, 20 Temmuz 2019

Çırkın Nüfus Sayımı 4

NEVAHİ-İ BARÇIN’A BAĞLI, MUSLUCALI AŞİRETİ ÇIRKIN KÖYÜ  1831 TARİHLİ NÜFUS SAYIMIDIR (4/6)

60)    Uzun boylu, kır sakallı, ellialtı yaşında Şedidoğlu İsa bin İbrahim. Oğlu yirmibeş yaşında, kara bıyıklı Veli. Diğer oğlu iki aylık Ali,
61)    Orta boylu, aksakallı, altmışyedi yaşında Arab Hasan bin Hamza. Oğlu Kara bıyıklı, yirmiiki yaşında Hamza. Diğer oğlu onaltı yaşında Ahmed. Diğer oğlu yedi yaşında İdris. Hafidi bir yaşında Mehmed.
62)    Uzun boylu, kara sakallı, yirmisekiz yaşında Gayretli oğlu Süleyman bin Mustafa. Oğlu beş yaşında Mustafa. Diğer oğlu iki yaşında Hasan. Biraderi yirmi yaşında kara bıyıklı Mahmud. Diğer biraderi onbeş yaşında Abdullah.
63)    Orta boylu, aksakallı, altmışbeş yaşında Gayretli oğlu İbili bin İbra-him. Oğlu on yaşında Mehmed. Diğer oğlu yedi yaşında İsmail. Diğer oğlu beş yaşında Mustafa.
64)    Orta boylu, sarı sakallı, kırk yaşında Askan Ali oğlu Vahab. Oğlu on yaşında Murtaza. Diğer oğlu sekiz yaşında dilsiz Veli. Biraderi yirmibeş yaşında, kumral bıyıklı Hasan. Oğlu bir yaşında Hüseyin.
65)    Orta boylu, kara sakallı, kırküç yaşında Askan oğlu Ali oğlu Abdurrahman. Oğlu onyedi yaşında ter bıyıklı Ali. Diğer oğlu onüç yaşında İbrahim. Diğer oğlu dokuz yaşında Mustafa. Diğer oğlu dört yaşında Ahmed. Diğer oğlu bir yaşında Süleyman.
66)    Orta boylu, kumral bıyıklı, otuz yaşında Süleyman Kethüda oğlu Merdan Ali bin Süleyman. Birader zadesi üç yaşında Süleyman .
67)    Orta boylu, kara sakallı, kırkbeş yaşında Şaban oğlu kadir. Oğlu oniki yaşında Süleyman. Diğer oğlu dört yaşında Hacı
68)    Kısa boylu, aksakallı, yetmiş yaşında gözü kara Abdurrahman. Oğlu oniki yaşında Yusuf.
69)    Müteveffa Kel Veli oğlu Eytamları ondört yaşında ibiş. Biraderi on yaşında Mahmud. Diğer biraderi iki yaşında Süleyman.
70)    Uzun boylu, kır sakallı, elli yaşında Kalender oğlu Ali. Oğlu onbeş yaşında Yusuf. Diğer oğlu oniki yaşında Ahmed. Diğer oğlu sekiz yaşın-da Mustafa.
71)    Uzun boylu, sarı sakallı, Hatib oğlu Molla Halil bin Ahmed. Oğlu on yaşında Ahmed.
72)    Orta boylu, az bıyıklı, yirmiiki yaşında Öksüz oğlu Ali bin Selem. Oğlu iki yaşında Selem.
73)    Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında Kel Ali oğlu Musa. Oğlu dört aylık Mustafa.
74)    Uzun boylu, kara sakallı, Cafer oğlu Abdal Mehmed. Oğlu on yaşında Cafer. Diğer oğlu bir yaşında Mustafa.
75)    Orta boylu, ter bıyıklı, onaltı yaşında, Kamber oğlu Abdal Hasan. Biraderi onüç yaşında Ali. Diğer biraderi sekiz yaşında Mehmed. Diğer biraderi dört yaşında İbrahim.
76)    Karye-i mezbur muhtarı uzun boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Hüseyin oğlu Veli. Oğlu iki yaşında Süleyman. Biraderi kara sakallı kırk yaşında Ali. Oğlu üç yaşında Durali.
77)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Muslucalı oğlu Durmuş bin Ahmed. Oğlu yedi yaşında Mustafa. Diğer oğlu beş yaşında Ömer.
78)    Uzun boylu, kara sakallı, kırkbeş yaşında kır Mahmud oğlu İbrahim. Oğlu onaltı yaşında Ömer. Diğer oğlu yedi yaşında Mahmud. Diğer oğlu beş yaşında Mehmed. Diğer oğlu iki yaşında Mustafa.
79)    Orta boylu, kara sakallı, otuzaltı yaşında kır Mahmud oğlu Halil. Oğlu iki yaşında Hüseyin. Biraderi kara bıyıklı yirmi yaşında Nebi. Diğer biraderi onaltı yaşında Kalender.
80)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında, Halim oğlu Ali. On yaşında oğlu Hüseyin. Diğer oğlu sekiz yaşında Beşir. Diğer oğlu dört yaşında Hasan. Diğer oğlu bir yaşında Mustafa.
81)    Orta boylu, ter bıyıklı, Halim oğlu Veli. Oğlu bir yaşında Çakır. Bira-deri on altı yaşında Ahmed.