Çırkın Nüfus Sayımı 6

NEVAHİ-İ BARÇIN’A BAĞLI, MUSLUCALI AŞİRETİ ÇIRKIN KÖYÜ  1831 TARİHLİ NÜFUS SAYIMIDIR (6/6)

109)    Orta boylu, aksakallı, altmışiki yaşında Tiftik oğlu Ömer bin Ahmed. Oğlu yirmibeş yaşında Ahmed.
110)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında, Türk oğlu İsmail bin Ali. Oğlu oniki yaşında Ali. Diğer oğlu sekiz yaşında Osman. Diğer oğlu altı yaşında Mehmed. Biraderzadesi yirmibeş yaşında kara bıyıklı Ömer bin Abdurrahman. Diğer biraderzadesi, onyedi yaşında ter bıyıklı Kalender bin Ömer.
111)    Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Tik Veli oğlu Halil. Oğlu altı yaşında Veli. Diğer oğlu dört yaşında Musa.
112)    Kısa boylu, kara sakallı, otuzbeş yaşında Kara oğlu İsa bin Mustafa
113)    Uzun boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Memiş oğlu Deli Ahmed. Oğlu ondört yaşında Hüseyin.
114)    Uzun boylu, kır sakallı, altmış yaşında Hasan oğlu Veli.
115)    Orta boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Samut oğlu Settar. Oğlu yirmi yaşında az bıyıklı Mustafa. Diğer oğlu onyedi yaşında ter bıyıklı Mehmed. Diğer oğlu on yaşında Ahmed.
116)    Orta boylu, kır sakallı, ellisekiz yaşında Karakız oğlu Abidin. Oğlu kara bıyıklı yirmiiki yaşında Mustafa. Diğer oğlu yirmi yaşında ter bıyıklı Mehmed. Diğer oğlu onsekiz yaşında azbıyıklı Ahmed. Diğer oğlu onbeş yaşında Mahmud. Hafidi altı aylık Süleyman.
117)    Uzun boylu, kumral sakallı, kırksekiz yaşında Mürid oğlu Ömer bin Ahmed. Oğlu onbeş yaşında Ahmed. Diğer oğlu yedi yaşında Ali. Diğer oğlu üç yaşında Mustafa.
118)    Orta boylu, kara bıyıklı, yirmibeş yaşında Mehmed bin Kara Mustafa.
119)    Orta boylu, ter bıyıklı, Hacı Hasan oğlu Osman bin Musa. Diğer biraderi altı yaşında Ali. Diğer bübek biraderi on yaşında Hasan.
120)    Orta boylu, kara bıyıklı, yirmibeş yaşında, kocaoğlan oğlu Hasan bin İbrahim. Oğlu iki yaşında İbrahim. Biraderi onyedi yaşında Gökçe.
121)    Orta boylu, aksakallı, altmış yaşında Zeybek Hacı Süleyman azim-i Hac-ı şerif. Oğlu yirmibeş yaşında Kara bıyıklı Ahmed.
122)    Orta boylu, ter bıyıklı, onsekiz yaşında Abdullah Beyzade Hurşid Bey.
123)    On yedi yaşında ter bıyıklı Kelemci Veli oğlu Halil. Biraderi onüç yaşında Mahmud.
124)    Uzun boylu, sarı kır sakallı, kırk yaşında Oruç oğlu Halil. Biraderi uzun boylu, sarı bıyıklı yirmibeş yaşında Ali.
125)    Orta boylu, onaltı yaşında, Turgut oğlu Murtaza bin Hasan.
126)    Orta boylu, sarı sakallı, kırk yaşında Tahmaz oğlu Hüseyin. Oğlu beş yaşında Ahmed.
127)    Uzun boylu, aksakallı, altmış yaşında Sarı oğlu Ömer. Oğlu oniki yaşında Kadir. Diğer oğlu yedi yaşında Osman. Diğer üç yaşında oğlu Muhlis. Müteveffa Fakıs oğlu Eytamı iki yaşında Yusuf bin Ömer.
128)    Uzun boylu, kır sakallı altmış yaşında Selek oğlu Mahmud.
129)    Orta boylu, kara sakallı, otuzbeş yaşında Malak oğlu Ali bin Mustafa.
130)    Orta boylu, sarı ter bıyıklı, yirmi yaşında Karkın oğlu Mustafa. Biraderi onsekiz yaşında Hasan. Diğer biraderi onbeş yaşında Ahmed. Diğer biraderi beş yaşında Abdullah.
131)    Orta boylu, kır sakallı, altmış yaşında Timurcu Ali Usta. Oğlu sekiz yaşında Halil.
132)    Uzun boylu, köse kır sakallı, ellibeş yaşında Sadık oğlu İbiş bin İsmail. Oğlu iki yaşında Mehmed. Diğer Bübek oğlu altı yaşında Musa
Toplam: 132 Hane 403 Nüfus