Pazartesi, 18 Şubat 2019

Emirdağ Belediyesi Kültür Yayınlarının 2 kitabı daha yayınlandı.

Emirdağ Belediyesi Kültür Yayınlarının 2 kitabı daha yayınlandı.

'Emirdağ Ağzı' kitabıyla başlayan Kültür yayınlarına, Emirdağ Belediyesi ve Şükrü Türkmen işbirliğinde; İlçemizin tarihi belgelerde çalışmalarını yazan 2 kitap daha yayınlandı.

 

 

Emirdağ Belediyesi Kültür Yayınları : 2

BELGELERDE EMİRDAĞ

Şükrü TÜRKMEN tarafından uzun bir süredir üzerinde çalışılan “BELGELERDE EMİRDAĞ” isimli kitabın baskısı Emirdağ Belediyesi Kültür Yayınları olarak gerçekleştirildi.

Kitap 16x24 ebadında ve 541 sayfa. Birinci bölümde Osmanlı Arşivi’nden alınan 58 ayrı konuda 91 belgenin transkripsiyonu; ikinci bölümde yaklaşık 30 köyün 1831 yılı nüfus sayımları; üçüncü bölümde milli mücadele dönemi ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Arşivi’nden alınan 40 belgenin çevirisi; dördüncü bölümde ise merkez ve köylerde kurulan 78 vakfiye belgesinin transkripsiyonu ve beşinci bölümde ise kültür envanteri çıkarılmış yerler bölüm başlığı altında yer almıştır. 

 

=======================================================================

 

Emirdağ Belediyesi Kültür Yayınları : 3

BELGELERLE EMİRDAĞ

Şükrü TÜRKMEN tarafından uzun bir süredir üzerinde çalışılan ve Belgelerde Emirdağ kitabıyla tamamlayıcı durumda olan “BELGELERLE EMİRDAĞ” isimli kitabın baskısı Emirdağ Belediyesi Kültür Yayınları olarak gerçekleştirildi.

“Belgelerle Emirdağ” adındaki bu ikinci kitapta sadece belgelerin transkripsiyonu değil aynı zamanda değerlendirmeler de yapılmış. İkinci bölümde Eski Tunç Dönemi’nden 16. yüzyıla kadar olan tarihi süreç içerisinde Emirdağ; üçüncü bölümde bölgemize yerleşen Oymak, Aşiret ve Cemaatler; dördüncü bölümde Barçınlı, Nevahi-i Barçınlı, Emirdağı, Musluca ve Aziziye dönemleri belgelere dayalı olarak anlatılıp değerlendirilmiş. Beşinci bölümde Emirdağ köylerini tek tek ele alınarak 1831 yılından beri nüfus durumları, kurulan vakıflar, şehitler ve gazileri belirtilmiştir. Altıncı bölümde nüfus; yedinci bölümde Salnamelerde Aziziye; sekizinci bölümde eğitim durumu, camiler, medreseler ve vakıflar; dokuzuncu bölümde kültürel varlıklarımız ve onuncu bölümde ise Milli Mücadelede Aziziye’yi belgelere dayalı olarak değerlendirilmiştir.

 

Kitap 16x24 ebadında ve 541 sayfa. Birinci bölümde Osmanlı Arşivi’nden alınan 58 ayrı konuda 91 belgenin transkripsiyonu; ikinci bölümde yaklaşık 30 köyün 1831 yılı nüfus sayımları; üçüncü bölümde milli mücadele dönemi ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Arşivi’nden alınan 40 belgenin çevirisi; dördüncü bölümde ise merkez ve köylerde kurulan 78 vakfiye belgesinin transkripsiyonu ve beşinci bölümde ise kültür envanteri çıkarılmış yerler bölüm başlığı altında yer almıştır.