Cumartesi, 19 Ocak 2019

Emlak Vergileri ikinci taksit

Belediye Başkanlığımız kasım ayı içerisinde yatırılması gereken Emlak Vergileri ikinci taksitleri alınmaya başlamış olup, borcunu ödemeyen vatandaşlarımız 30/10/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Belediyemiz veznelerine borçlarını ödeyebilirler. Borçlarını zamanında ödemeyen vatandaşlarımızdan borçları gecikme zammı ile tahsil edilir.