Çarşamba, 20 Şubat 2019

Belediye Başkanlığından İlan

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 1- Yeni mahalle Eskişehir caddesi Otobüs terminali 10 nolu WC 2- Yeni Mahalle Eskişehir caddesi Otobüs Terminali 35 nolu kafeterya 3- Eski Kacerli Mahallesi Yüzbaşı Tahir Efe Caddesi No:26 WC 4- Yeni Mahalle Eskişehir Cd. Otobüs Terminali 136/I numaralı Dükkan 5- Cumhuriyet Mahallesi Horan Yolu Caddesi No:84 Cumhuriyet Parkı 6- İncili Mahallesi 2051 Sokak No:2 Harlem Parkını 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. Sıra No : İşyeri No Muhammen Teminat Bedeli İhale Şartname Bedel Geçici Yıllık Başlama Saati Bedeli K.D.V hariç 1-) 10 1.200,00 TL 108,00 TL 14:30 100,00 TL 2-) 35 6.000,00 TL 540,00 TL 14:40 100,00 TL 3-) 26 1.200,00 TL 108,00 TL 14:50 100,00 TL 4-) 136/I 24.000,00 TL 2.160,00 TL 15:00 100,00 TL 5-) 84 3.600,00 TL 324,00 TL 15:10 100,00 TL 6-) 2 3.600,00 TL 324,00 TL 15:20 100,00 TL Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 7- Hürriyet (Menderes) mahallesi 861 ada 4 parsel arsa 8- Hürriyet (Menderes) mahallesi 861 ada 5 parsel arsa 9- Hürriyet (Menderes) mahallesi 861 ada 6 parsel arsa 10- Hürriyet (Menderes) mahallesi 861 ada 7 parsel arsa 11- Hürriyet (Menderes) mahallesi 861 ada 8 parsel arsa 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli 7-) Hürriyet 861 4 445,29 80,00 TL 1070,00 TL 15:30 100,00 TL 8-) Hürriyet 861 5 406,49 80,00 TL 980,00 TL 15:40 100,00 TL 9-) Hürriyet 861 6 407,49 80,00 TL 980,00 TL 15:50 100,00 TL 10-) Hürriyet 861 7 408,48 80,00 TL 985,00 TL 16:00 100,00 TL 11-) Hürriyet 861 8 409,38 80,00 TL 985,00 TL 16:10 100,00 TL Kiralama İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 03.11.2017 tarihinde saat 14.30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale biriminde görülebilir. İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 03.11.2017 tarihi saat 14:30 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ) 1-)Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 2-)Kanunu ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden) 3-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 5-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 6-)İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 7-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ) 1-)Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 2-)Ticaret ve Sanayi odası belgesi / Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair gösterir belge. 3-)Ticaret sicil belgesi 4-)Şirket i temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü 5-)Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü. 6-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 7-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. 8-)ihale şartname alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir.) - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. İLAN OLUNUR