Pazartesi, 17 Haziran 2019

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

               

                  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 1- Menderes mahallesi 1023 Sk. No:33/B adresindeki Tüp Deposu 2-Menderes Mahallesi 1023 Sk. No:33/c Tüp deposu 3-Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/d Tüp Deposu 4- Yeni Mahalle Eskişehir caddesi Otogar 34 nolu Yazıhane 5-Yeni mahalle Eskişehir caddesi Otobüs terminali 10 nolu WC  2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra No    İşyeri No               Muhammen                 Teminat Bedeli                   İhale                Şartname
                                           Bedel Geçici Yıllık                                               Başlama Saati         Bedeli
                                               K.D.V hariç      

                               

1-)             33/B                    3.960,00  TL             356,40  TL                  14:00                  100,00 TL

2-)             33/C                                            3.960,00  TL          356,40  TL               14:10               100,00 TL

3-)            33/D                  3.960,00 TL           356,40  TL                14:20               100,00 TL

4-)             34                     3.960,00 TL           356,40 TL                 14:30               100,00 TL

5-)             10                     1.200,00 TL           108,00 TL                 14:40               100,00 TL

           

                  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 6- İncili mahallesi 291 ada 196 parsel arsa , 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli

6-)

İncili

291

196

711,87

150,00 TL

3.204,00 TL

14:50

100,00 TL

                   

         Kiralama ve Satış İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 15.03.2019 tarihinde saat 14.00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

            İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası ( İncili Mah. Eskişehir Cd. No:1 Emirdağ) Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale biriminde ücretsiz görülebilir.

 

            İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 15.03.2019 tarihi saat 14:00 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

                 İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

 

1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)

3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

4-) Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

         
                  İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.

3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)


    -    
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     -     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
      

  İLAN OLUNUR