15.01.2020 Tarihli Kamuoyu Açıklaması

Güncel / Kamuoyu Bilgilendirme

Şeffaf Belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın, Emirdağ Belediyemizin yaptığı iş ve işlemlerden haberdar olabilmesi için www.emirdag.bel.tr resmi internet sitemizi daha etkin kullanmamız gerektiği hasıl olmuştur.

 Bu nedenle resmi internet sitemizde vatandaşlarımıza doğru bilgileri aktararak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliklerinin de önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Siyasetin temelinde ahlak olduğu düsturuyla bazı çevrelerin bilmeden, araştırmadan, mesnetsiz yaptıkları çamur atma operasyonları Belediyemiz çalışanlarını asla hizmetten alıkoyamayacaktır.

 Gönül Belediyeciliği kavramını anlamayanlar, bilmelidir ki; şehrimizin kavgadan, çıkar çatışmalarından, çekişmelerden uzak tutulması siyasi görüşü ne olursa olsun insanımıza hizmetin en alasının getirilmesini, oluşan haksızlıkların 82 milyon insanımızın vebali diyerek engellenmesi, rant çetelerinin ve hamilerinin devletimize ve milletimize yaklaştırılmamasıdır gönül belediyeciliği.

 Bu minvalde duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız, belediyemiz resmi internet sitesini takip etmeleri ve duyacağını bilmeden diyenlerin sözlerine itibar etmemeleridir.

 Yukarıdaki izah edilen ve benzeri sebeplerden dolayı da belediyemiz resmi internet sitemizde Kamuoyu Aydınlatma Birimi kurulmuştur. Hassasiyetle takip etmeniz dileklerimizle.

Serkan KOYUNCU
Belediye Başkanı 
KAMUOYU AÇIKLAMASI 

15.01.2020 tarihli 1 nolu açıklama;

Sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin yenilenmemesi ile ilgili çıkan haberler ve sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ve ilgili belgelerin sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

a) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personellerin sözleşmeleri yıllık olarak yapılmaktadır.  

b) En son 2018 yılında 1 yıllık olarak yapılan sözleşmelerin sözleşme bitiş tarihleri 31.12.2019 dur.

c) 5393 sayılı Belediye Kanununu 49. Maddesi gereğince norm kadro, bütçe kısıtı, kadro pozisyon ve ihtiyaç durumlarına göre Belediyemiz sözleşme yenileme/yenilememe konusunda yetkilidir.

d) Aşağıda isimleri ve yukarıda yazılı gerekçelere istinaden “Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esasları sözleşmenin fesih başlıklı ek.6 maddesinin düzenlenmesi (d) bendi “ Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması hallerinde herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı fesih edilir” hükmünce belediyemiz bahsi geçen kişiler ile sözleşme yenilememiştir.

1. Banu AKIN Lisans Spor Eğitmeni (Eğitmen)
2. Tuba KUŞ Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği (Eğitmen) 
3. Filiz Burcu ÖZKAN Lisans Türkçe Öğretmeni (Eğitmen) 
4. Seçkin ÖZTAŞ Lisans Beden Eğitimi Öğretmeni (Eğitmen) 
5. Muzaffer SARI Lisans Sanat Tarihi (Eğitmen) 
6. Bilgehan ERYÜRÜK Lisans Endüstri Mühendisi 
7. Levent ÜNAL Lisans Orman Mühendisi 
8. Arzu YAVAŞ Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmeni (Eğitmen) 
9. Haydar YARDIMCI Ön Lisans Elektronik Teknikeri 

e) Aşağıda yazılı personeller Eğitmen statüsünde olmadıkları halde (2 yıllık Ön Lisans Mezunu) yine 04.12.2019 tarih ve 2019/176 sayılı meclis kararına ve İç Denetim Raporlarına istinaden sözleşmeleri yenilenmemiştir.  

1. Ali MORCA Ön Lisans Pazarlama Prog. (Eğitmen)
2. Hacı Ramazan M. DİKER Ön Lisans İşletme (Eğitmen) 

f) Sözleşmeleri yenilenmeyen personellere istihdamın devam etmesi ve işsiz kalınmaması amacıyla ekte ki 04.12.2019 tarih ve 2019/176 sayılı meclis kararına istinaden maaş hakları saklı kalmak kaydı ile Belediyemiz Şirketinde çalışmaları önerilmiştir. Meclis Üyelerinden Osman KESKİN, Orhan ÇELİK, Yavuz AYDOĞAN ve Yüksel ARIKANLI‘dan oluşan Komisyon kurulmuştur. Komisyon; belirtilen personellerle tek tek görüşme yaparak çalışmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Personellerden Arzu YAVAŞ (Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Eğitmen) öneriyi kabul etmiştir. Ancak kendi isteği ile henüz şirket için geçiş yapmamıştır. Diğer kadro statüsü uymayan iki personel içinde sözlü şirkette çalışmaları için teklif yapılmıştır. Hiçbir personel büro personeli olarak çalışmayı kabul etmemiştir. Komisyon 04.12.2019 tarihli toplantı ile bu durumu tutanak altına almıştır.    

g) Aşağıda yazılı personeller için belediyemizde çalışacakları iş kolu olduğundan dolayı sözleşmeleri 1 yıl daha uzatılmıştır.

1. Gözde ÇİL -Lisans-  Avukat
2. Özge ALTINTAŞ -Lisans-  Mimar  
3. Ömer MOLA -Lisans-  Makine Mühendisi 
4. Hüseyin DEMİR -Lisans-  İşletme/Ekonomist 
5. Seçkin KÖSE -Lisans-  İşletme/Ekonomist 

h) Uğraş SAĞLAM Lisans İşletme (Ekonomist) ise 15.11.2019 tarihinde kendi isteği ile istifa etmiştir. 

i) Sözleşmeleri yenilenmeyen, feshedilen ve Belediyemiz Şirketinde çalışmayı kabul etmeyen ayrıca istifa eden personellerin listesi aşağıda çıkarılmıştır. 2019 yılı Nisan ayı maliyetleri (Brüt,Net) ile toplam çalışmış oldukları yıllar ile toplam maliyetleri (Brüt,Net) aşağıda çıkarılmıştır.

S.N.İSİM SOYİSİMKADRO TALEPNİSAN 2019
BRÜT MAAŞ
NİSAN 2019
NET MAAŞ
1.Banu AKINEğitmen (Kabul Etmedi)6.049,23 TL4.143,82 TL
2.Tuba KUŞEğitmen (Kabul Etmedi)6.110,66 TL4.205,25 TL
3.Filiz Burcu ÖZKANEğitmen (Kabul Etmedi)5.987,80 TL3.967,39 TL
4.Seçkin ÖZTAŞEğitmen (Kabul Etmedi)5.987,80 TL4.082,39 TL
5.Muzaffer SARIEğitmen (Kabul Etmedi)5.889,85 TL3.890,63 TL
6.Bilgehan ERYÜRÜKEnd. Müh (Kabul Etmedi)9.337,45 TL6.085,68 TL
7.Levent ÜNALOrman Müh. (Kabul Etmedi)9.376,64 TL6.346,99 TL
8.Arzu YAVAŞEğitmen (Kabul Etti/Başlamadı)5.987,80 TL3.967,39 TL
9.Haydar YARDIMCITekniker (Kabul Etmedi)7.119,33 TL4.610,76 TL
10.Uğraş SAĞLAMEkonomist (İstifa Etti)6.568,76 TL4.301,17 TL

Toplam aylık brüt maliyetleri 68.415,32 TL, net ise 45.601,47 TL’dir. Toplam çalıştığı yıllar ile brüt maliyeti 1.950.844,60 TL, net ise 1.268.147,68 TL’dir.


S.N.İSİM SOYİSİMKADRO TALEPNİSAN 2019
BRÜT MAAŞ
NİSAN 2019
NET MAAŞ
1.Ali MORCAEğitmen (Kabul Etmedi)6.463,03 TL4.280,28 TL
2.H.Ramazan M. DİKEREğitmen (Kabul Etmedi)5.987,80 TL4.280,28 TL

Toplam aylık brüt maliyetleri 12.450,83 TL, net ise 8.560,56 TL’dir. Toplam çalıştığı yıllar ile brüt maliyeti 422.881,41 TL, net ise 269.381,74 TL’dir.

Genel toplam aylık brüt maliyetleri 80.866,15 TL, net ise 54.162,03 TL’dir. Toplam çalıştığı yıllar ile brüt maliyeti 2.373.726,01 TL, net ise 1.537.529,42 TL’dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emirdağ Belediye Başkanlığı