İdari Yapı

Kurumsal / MüdürlüklerAli ÖZTÜRK
Yazı İşleri Müdürü


İlknur ARISOY
Mali Hizmetler Müdürü

Ramazan POYRAZ
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Serhat SÖMER
Fen İşleri Müdür V.

Cavide İYİGÜN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Süleyman GÜNEŞ
Temizlik İşleri Müdürü

Halil ÖZSOY
Destek Hizmetleri Müdürü

Yüksel KANTARCI
İtfaiye Amir V.

Salih Şenol ÖKSÜZ
Zabıta Amir V.